top

PWC-PDQ QC3.0 + USB-C PD car charger

Kettös autós töltö 12-24V / 2x port QC3.0/FCP/SCP + PD type-C. Összteljesítmény 47W.

PWC-DQC 2x QC3.0 car charger

Kettös autós töltö 12-24V / 2x port QC3.0/FCP. Maximális összteljesítmény 39W.

bestseller

PWC-QC5 QC3.0 + 2.4A car charger

Kettös autós töltö 12-24V / 2x port QC3.0/FCP + 5V - 2.4A. Összteljesítmény 31.5W.

PWC-QC QC3.0 car charger

Autós töltö 12-24V / 1x port QC3.0/FCP. Összteljesítmény 19.5W.

bestseller

PWC-5V5 2.4A + 2.4A car charger

Kettös autós töltö 12-24V / 2x port 5V - 2.4A + 2.4A. Maximális összteljesítmény 24W.

PWC-5V4 2.4A + 2.4A car charger

kettös autós töltö 12-24V / 2x port 5V - 2.4A + 2.4A. Maximális összteljesítmény 24W. Mini fém tok.

new

ACU-PQ22 QC3.0 + USB-C PD wall charger

Dual wall charger <240V / 2x port QC3.0/AFC/FCP + PD type-C. Maximális összteljesítmény 22W.

new

ACU-QC19 QC3.0 wall charger

Wall charger <240V / 1x port QC3.0/AFC/FCP. Maximális összteljesítmény 19W.

new

ACU-DS16 5V/2.2A + 5V/1A SMART wall charger

Dual Wall charger <240V / 2x port 5V-2.2A + 5V-1A. Maximális összteljesítmény 16W.

new

WDC-P10T Thin Wireless Charging Pad

Vékony vezeték nélküli gyorstöltő, standard Qi 5/7.5/10W, microUSB bemenet

new

WDC-S10D Dual coil Wireless Charging Stand

Állványos vezeték nélküli gyorstöltő, standard Qi 5/7.5/10W, microUSB bemenet

new

ACU-PD22 USB-C PD wall charger

Wall charger <240V / 1x USB-C port PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Maximális összteljesítmény 22W.

new

ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A wall charger

Dual wall charger <240V / 2x USB port QC3.0/AFC/FCP + 5V-1.2A. Maximális összteljesítmény 24W.