top

PWC-PDQ QC3.0 + USB-C PD car charger

Kettös autós töltö 12-24V / 2x port QC3.0/FCP/SCP + PD type-C. Összteljesítmény 47W.

new

PWC-PQ38 PD & QC car charger 38W

Kettös autós töltö 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Összteljesítmény 38W.

PWC-DQC 2x QC3.0 car charger

Kettös autós töltö 12-24V / 2x port QC3.0/FCP. Maximális összteljesítmény 39W.

bestseller

PWC-QC5 QC3.0 + 2.4A car charger

Kettös autós töltö 12-24V / 2x port QC3.0/FCP + 5V - 2.4A. Összteljesítmény 31.5W.

sale

PWC-QC QC3.0 car charger

Autós töltö 12-24V / 1x port QC3.0/FCP. Összteljesítmény 19.5W.

bestseller

PWC-5V5 2.4A + 2.4A car charger

Kettös autós töltö 12-24V / 2x port 5V - 2.4A + 2.4A. Maximális összteljesítmény 24W.

PWC-5V4 2.4A + 2.4A car charger

kettös autós töltö 12-24V / 2x port 5V - 2.4A + 2.4A. Maximális összteljesítmény 24W. Mini fém tok.