A): Použití jiných kabelů s kabely ADR nedoporučujeme z důvodu, že je na nich větší úbytek napětí a mohlo by docházet k výpadkům komunikace. 

B): Pouze v případě, kde je to nezbytně nutné (jako např. připojení tiskárny), kde je jiný typ konektoru USB-B a v co nejkratší délce – ideální je použití přechodové redukce.

A): Pokud k aktivnímu kabelu připojíme zařízení bez vlastního napájení s vyšším odběrem proudu, zařízení nemusí pracovat nebo pracuje nespolehlivě. Chceme-li na konci kabelu použít zařízení s vlastním napájením, jako je například tiskárna, přídavné napájení není potřeba.

B): Přídavné napájení je třeba použít při větším odběru než 100 mA, případně při zapojení několika kabelů sériově (za sebe). Podrobnosti naleznete v uživatelském manuálu (ke stažení na stránce produktu).