TECHNICKÁ PODPORA

FAQ - často kladené dotazy, vyřešené problémy, rady k výrobkům

Po kliknutí na název kategorie v šedém sloupci vlevo jsou zobrazeny všechny FAQ týkající se dané kategorie.

Dotazy ke konkrétnímu produktu

Vyhledejte kód produktu, v záložce Podpora produktu najdete FAQ, ovladače, software, firmware, návody. 

Nenalezli jste řešení Vašeho problému - dotaz na technickou podporu

V případě, že potřebujete technickou radu, nenalezli jste řešení pro zakoupené zařízení, chybí Vám ovladače apod., obraťte se na naši technickou podporu.
Formulář pro Dotaz na technickou podporu najdete v záložce Podpora produktu na kartě příslušného produktu.
Pokud se jedná o starší zařízení, které již nemáme v prodeji, použijte adresu: support@axagon.cz

V dotazu prosím uvádějte:

 • typ zakoupeného výrobku a jeho PN - například: čtečka karet, CRI-S3
 • typ použitého počítače - například: Notebook HP ProBook 450, Počítač CPU Intel Core i5-4460, základní deska MSI Z97-G45, 8GB RAM, 240MB SSD ...
 • typ provozovaného OS - například: Windows 8.1 64-bit


Děkujeme.

 

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Obecná ustanovení

Prodejce výrobků AXAGON je povinen seznámit koncového uživatele se záručními podmínkami a poskytuje koncovému spotřebiteli záruku za podmínek níže uvedených.

Záruční doba

Na veškeré výrobky AXAGON je poskytována záruční doba 24 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

 • Použití výrobků v rozporu s dokumentací nebo s běžnými zásadami používání.
 • Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry obvyklému prostředí nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem.
 • Zařízení bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě.
 • Závady způsobené neodbornou instalací.
 • Nesprávný způsob propojení k jinému zařízení.  
 • Neoprávněný nebo neodborný zásah do zařízení.
 • Poškození plomb či pečetí.
 • Mechanické poškození.
 • Neúměrné znečištění a opotřebení. 

Odběratel je povinen provést prohlídku dodaného zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

Postup reklamace

Pokud kupující (odběratel) zjistí závadu u zboží, na něž se vztahuje záruka postupuje dále takto:

 • Záruční reklamace lze uplatňovat u prodejce zařízení AXAGON. Odběratel předá nebo odešle vadné výrobky na vlastní náklady do místa servisu. Místem servisu je obvykle provozovna dodavatele. Způsob reklamace a přepravy zařízení do servisu doporučujeme předem konzultovat s prodejcem.
 • Ke každé reklamaci musí být připojen detailní popis závady a nákupní doklady na které bylo zboží pořízeno u prodejce.
 • Zboží musí být dodáno kompletní (včetně antistatických obalů, manuálů, disket a kabelů) a pokud možno v originálním balení. Odběratel je povinen reklamované zboží zabalit takovým způsobem, aby nemohlo dojít k poškození zboží při dopravě.
 • Pokud nebudou tyto podmínky splněny, reklamace nemusí být uznána.

Záruční servis

Dodavatel se zavazuje odběrateli po dobu záruční doby řešit výrobní vady na výrobcích bez zbytečného odkladu v souladu s právními předpisy, aktuálně platnými v České republice, zejména v souladu s obchodním a občanským zákoníkem.