new

ACU-DPQ65 QC4 + USB-C PD wall charger

GaN nabíjačka do sietě <240V / 3x port (USB + dual USB-C), PD3.0/QC4+/PPS/Apple. Celkový výkon 65W.

new

ACU-PQ22 QC3.0 + USB-C PD wall charger

Duálna nabíjačka do siete 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Celkový výkon 22W.

new

ACU-PQ22W PD & QC wall charger 22W

Duálna nabíjačka do siete 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Celkový výkon 22W.

ACU-PD22 USB-C PD wall charger

Nabíjačka do siete <240V / 1x USB-C port PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Výkon 22W.

ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A wall charger

Duálna nabíjačka do siete <240V / 2x USB port QC3.0/AFC/FCP + 5V-1.2A. Celkový výkon 24W.

new

ACU-QC19 QC3.0 wall charger

Nabíjačka do siete <240V / 1x port QC3.0/AFC/FCP. Výkon 19W.

bestseller

ACU-DS16 5V/2.2A + 5V/1A SMART wall charger

Duálna nabíjačka do sietě <240V / 2x port 5V-2.2A + 5V-1A. Celkový výkon 16W.