top

ACU-DPQ65 PD & QC wall charger 65W

GaN nabíječka do sítě 3x port (USB-A + dual USB-C), PD3.0/PPS/QC4+/AFC/Apple. Celkový výkon 65W.

new

ACU-PQ30 PD & QC wall charger 30W

Sil nabíječka do sítě 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC4+/PPS/AFC/Apple. Celkový výkon 30W.

new

ACU-PQ30W PD & QC wall charger 30W

Sil nabíječka do sítě 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC4+/PPS/AFC/Apple. Celkový výkon 30W.

bestseller

ACU-PQ22 PD & QC wall charger 22W

Duální nabíječka do sítě 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Celkový výkon 22W.

ACU-PQ22W PD & QC wall charger 22W

Duální nabíječka do sítě 2x port (USB-A + USB-C), PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Celkový výkon 22W.

bestseller

ACU-QC19 QC wall charger 19W

Nabíječka do sítě 1x USB-A port QC3.0/AFC/FCP/SMART. Výkon 19W.

new

ACU-QC19W QC wall charger 19W

Nabíječka do sítě 1x USB-A port QC3.0/AFC/FCP/SMART. Výkon 19W.

ACU-DS16 SMART wall charger 16W

Duální nabíječka do sítě 2x USB-A port, 5V-2.2A + 5V-1A. Celkový výkon 16W.

ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A wall charger

Duální nabíječka do sítě <240V / 2x USB port QC3.0/AFC/FCP + 5V-1.2A. Celkový výkon 24W.

ACU-PD22 PD wall charger 22W

Nabíječka do sítě 1x USB-C port PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Výkon 22W.