A): Základní ovladače jsou již součástí operačního systému.

B): Po připojení USB zvukové karty k počítači dojde k automatické detekci a nainstalování potřebných ovladačů.

A): Pokud USB zvuková karta není zobrazena ve "Správci zařízení", je možné, že došlo k poruše USB portu.

B): Zkuste zapojit zvukovku do jiného USB portu. Mělo by dojít k detekci zvukovky a automatickému zavedení ovladačů. Pokud bude situace stejná, zapojte zvukovku do USB portu jiného počítače pro ověření její funkčnosti.

A): Pravděpodobně máte ve vlastnostech zvuku u mikrofonu aktivovánu volbu "Poslouchat toto zařízení".

B): Postup vypnutí této volby najdete zde http://www.axagon.eu/novinky/novinky/snadna-pomoc-pri-echu-mikrofonu

A): USB zvuková karta bez počítače, například zapojením do TV, nejde použít.

B): USB zvuková karta využívá pro svůj provoz počítač, jeho operační systém a ovladače. Bez PC ji tedy nelze provozovat.

A): Rušení zvuku pravděpodobně způsobuje vysílač bezdrátové myši.

B): Doporučujeme umístit vysílač myši co nejdále od zvukové karty (nejlépe na opačnou stranu počítače - vysílač do USB na předním panelu PC a zvukovou kartu do USB na zadní straně PC - v případě potřeby použít kabel USB prodloužení). Jedná-li se o notebook, pak na každou stranu jedno zařízení.

A): Problém by mohl způsobovat nedostatek prostředků, zkontrolujte (při projevujícím se problému) vytížení procesoru a zaplnění operační paměti ve „Správci úloh“.

B): Pokud bude využití procesoru na 100% nebo bude zaplněná paměť, musíte najít důvod, co tento stav způsobuje. Další možností je připojení zvukové karty k jinému počítači, a tím ověřit, zda není zvuková karta poškozena.

A): U většiny Axagon USB zvukových karet je linkový vstup sloučen do mikrofonního vstupu.

B): Zvuková karta má schopnost rozeznat, zda je připojen mikrofon nebo silnější signál "link". Takže např. při nahrávání ze sluchátkového výstupu mobilního telefonu, je třeba na telefonu snížit hlasitost na 80-90%, případně snížit intenzitu signálu v nahrávacím softwaru, aby nebyl signál přebuzen. V nahrávacím softwaru (např. Audacity) je pak třeba nastavit jako zdroj signálu Mikrofon-USB.

A): U USB zvukových karet je všeobecně vyšší latence (zpoždění).

B): Řešením je použití ovladačů ASIO4ALL (http://www.asio4all.com/). ASIO jsou speciální zvukové ovladače, určené k dosažení co nejmenší latence.

A): Ano, např. zvukovou kartu ADA-17 je možné použít pro Raspberry Pi.

B): Instalaci zvládne i úplný laik, zvuková karta se pouze zasune do USB portu počítače a zbytek již proběhne automaticky

A): Pravděpodobně máte ve vlastnostech mikrofonu povolen poslech mikrofonu.

B): Tuto funkci deaktivujete následujícím postupem: Start -> Ovládací panely -> Hardware a zvuk -> Zvuk -> Záznam -> Mikrofon (USB Sound Device) -> Vlastnosti -> Poslouchat -> Poslouchat toto zařízení – u této položky zrušte zatržítko a změnu potvrďte volbou „Použít“.

A): Vyzkoušejte subwoofer při zapnuté funkci "Bass redirection". V AC3 filtru je umožněno i nastavení hranice, do jakého kmitočtu bude subwoofer zvuky přehrávat. Při vyšším kmitočtu bude zvuk ze subwooferu zřetelnější.

B): Případně zkuste zapojit na výstup "Center/BassOut" na audio adaptéru připojit obyčejná sluchátka, která mají široký kmitočtový rozsah a zvuky subwooferu by v nich měly být slyšet. K testování doporučujeme použít freeware "Media Player Classic - Home Cinema" v kombinaci s AC3 filtrem.

A): Ke zprovoznění vícekanálového zvuku v MAC OS, zkontrolujte nastavení vašeho OS. http://www.dr-lex.be/software/surround_osx.html. Některé verze MAC OS měly bug a USB zvuková karta musí být připojena až v okamžiku bootování.

B): Dekódování prostorového zvuku je záležitostí software používaného přehrávače. Základem pro prostorový zvuk 5.1 je zdroj audio signálu, doporučujeme filmové DVD se zvukem 5.1 a odpovídající přehrávač podporující vícekanálový zvuk. Pro odzkoušení bychom doporučovali přehrávač VLC media player: http://www.videolan.org/vlc/download-macosx.html. Dále je možností vyzkoušet i C-Media CM6206 Enabler for Mac http://www.dr-lex.be/software/cm6206.html.

A): Ano, lze nastavit přehrávání dvou různých skladeb současně v jednom počítači.

B): Jedná se především o softwarovou záležitost, vyžadující přehrávač, který podporuje přesměrování zvuku na jiný výstup zvukové karty, než je nastaven jako "výchozí" v OS. Takovou funkci podporuje např. přehrávač VLC media player.

A): Ve Windows pravděpodobně nemáte nakonfigurován zvuk 5.1. Problém by ještě mohl být způsoben špatným nastavením systémového vstupu. V programu Xear 3D na první záložce. Nastavení 6CH je pro zdroj zvuku 5.1 (např. DVD), takže při stereofonním vstupním signálu (např. mp3) hrají jen dva reproduktory. Aby byla mp3 přehrávána ve všech reproduktorech, je třeba nastavit jako vstup 2CH.

B): Otevřete si "Ovládací panely/Hardware a zvuk/Spravovat zvuková zařízení" a na první záložce "Přehrávání" vyberte "USB Sound Device" (měla by u něj být zelená značka), vlevo dole zvolte "Konfigurovat" a v otevřeném průvodci nastavení reproduktorů vyberte "5.1 Surround". V dalším kroku pak můžete otestovat jednotlivé reproduktory, případně provést i jejich nastavení.

A): Volba "Speakers" přepne zvukovou kartu na audio výstupy na zvukové kartě (L+R, SW, Center atd.) a SPDIF odpojí. Ze stereo signálu nelze udělat 5.1 digitál. 5.1 Surround lze z dvoukanálového zvuku vytvořit pouze analogovou cestou a použít analogové výstupy na zvukové kartě.

B): Pokud přepnete na SPDIF, je na digitální výstup směrován signál, který je přímo ze zdrojové nahrávky. To znamená, že pokud je nahrávka stereo, je signál SPDIF ve formátu PCM, který je pouze dvoukanálový. Chcete-li 5+1, musíte použít zdroj signálu 5+1 (nejlépe originální DVD), pak je signál předán přímo zvukové kartě ve formátu tzv. "SPDIF AC3 Passthru" a nedochází k žádné změně ani degradaci kvality zvuku (samozřejmě při správném nastavení).